Zamówienie na Teatr Ewolucji Cienia

W 2008 r. w Poznaniu powstał Teatr Ewolucji Cienia. Wyłonił się z potrzeby stworzenia spektaklu na Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą. Jego założyciele przygotowali wtedy z grupą młodych ludzi spektakl ?Wilki?, odpowiadający tematyce festiwalu ?Ludzie ? las ? wilki?. Rok później powstała pierwsza wersja widowiska ?Fin Amor ? Miłość dworna?, pokazany z resztą podczas V edycji Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej. W 2010, ze względu na zmiany w składzie teatru, stworzono drugą wersję ?Fin Amor?.

Przełomowym okazał się rok 2011, kiedy to zespół pokazał ?Fin Amor? na Festiwalu Sztuka Ulicy w Warszawie, Frankfurcie nad Menem, Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Ulicznych w Jaśle, Festiwalu Biała Wieża w Brześciu na Białorusi, a także na zaproszenie kilku innych miast podczas uroczystości miejskich.

W roku 2012 Teatr Ewolucji Cienia wydał kolejny spektakl zatytułowany ?Zapomniana historia?, z którym podróżował do wielu miejsc.

Tyle z historii?

?Za autorytet ma obraz i energię działania, wątpi w słowo, lgnie do widza? ? piszą twórcy przedsięwzięcia na swojej stronie internetowej. W ich spektaklach dużo jest muzyki, na której nierzadko opiera się przekaz, aktorzy korzystają z minimalnej scenografii, niewielu rekwizytów, za to uruchamiają wszelkie swoje zdolności, również nie kojarzone z tą profesją. Spektakle Ewolucji Cienia skupiają się na człowieku, co natychmiast zostaje wychwycone i docenione  przez ich widzów.

Źródło: http://fundacjawtn.org/reprezentujemy/#o-teatrze

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.